محصولات

آخرین محصولات تولیدی شرکت

ویکسولیان آراد

مسکن جلدی

ویکسولیان آراد

پماد موضعی و ضد درد  

جزییات محصول ویکسولیان

بسته بندی های ۲۴ تایی

تعداد در هر کارتن ۲۸۸ عدد

تاریخ مصرف سه سال

وزن هر کارتن ۱۵ کیلو

جزییات محصول پماد گشنیز ( کورولیان )

بسته بندی های ۲۴ تایی

تعداد در هر کارتن ۲۸۸ عدد

تاریخ مصرف سه سال

وزن هر کارتن ۲۰ کیلو